POSTCARD JOURNAL 09/2023.

Witajcie!
wrześniowe wyzwanie przygotowała dla nas Janka.
- temat: mapa,
- technika: kolaż.
 
W dzisiejszym wyzwaniu będziemy podróżować. Warunkiem jest mapa (z ulotki, z broszury turystycznej, wydrukowana, narysowana, mapa kraju, geodezyjna, plan do skarbu, plan miasta, itp.). Wykorzystamy technikę kolażu. Zainspirujemy się kształtem granic państwowych, rzek, pasmami gór i pozwolimy działać naszej wyobraźni. Jestem ciekawa, co wy zobaczycie w liniach oraz kształtach map. Oto moja inspiracja.
Życzę Wam dobrej zabawy
Janka 

🇬🇧
 
Hello!
Janka prepared the September challenge for us. 
- topic: map, 
- technique: collage.
 
In today's challenge we will travel. The condition is a map (from a leaflet, a tourist brochure, printed, drawn, country map, geodetic map, treasury plan, city map, etc.). We will use the collage technique. We will be inspired by the shape of state borders, rivers, mountain ranges and let our imagination work. I'm curious what you will see in the lines and shapes of the maps. Here's my inspiration. I wish you lots of fun  
 
 


 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 

 

1 komentarz:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger