ATC 09/2023.

Witajcie!

Temat do wrześniowych kart ATC to "Tkanina". Zapraszamy do wykonania kart z użyciem tkaniny w dowolnej formie. 
 
🇬🇧
 
Hi! 
 
The theme for September ATC cards is "Fabric". We invite You to make cards using fabric in any form.
 
 


 


- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 października 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 września 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th October 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th September  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

4 komentarze:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger