POSTCARD JOURNAL 02/2021.

POSTCARD JOURNAL 02/2021.

Witam.

Luty jest miesiącem zimowym i ma najmniej dni w roku i w lutym są Walentynki - dzień wszystkich zakochanych. Ale luty, to również czas wesołych zabaw, karnawałów i maskarad i przynajmniej raz w roku możemy schować się za maską… tak określa się ten miesiąc w kalendarzu księżycowym. 
Niestety od roku twarze chowamy za maskami i nie ma żadnych zabaw... Ale my w tym miesiącu będziemy szczęśliwi i szaleni... stwórzcie kartę do PostCard Journal z maską karnawałową i użyjcie koronki i wstążki i cekiny.  

*
Hi.
 
February is the winter month, it has the least days of the year and in February is Valentine's Day - the day of all lovers. It is a time of merry carnivals and carnivals, which gives us entertainment, freedom to fools, and at least once a year we can hide behind a mask ... this is the definition of the month of February in the lunar calendar. Unfortunately, we have been hiding our faces behind masks for a year ... But this month be happy and crazy ... create card to PostCard Journal with a carnival mask .... and use lace, ribbon and sequins...
 

Czekam na Wasze karty i mam nadzieję, że będziecie mieć dobrą zabawę tworząc PostCard Journal.
*
I look forward to your cards and hope you enjoy creating the PostCard Journal.


Viera

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 
👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 marca, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 marca, adresami wymieniacie się mailowo.

 

*
You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022.
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form.
Exchange rules:
You can sign up for exchange by March 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by March 24, addresses are exchanged by e-mail.ATC 02/2021.

ATC 02/2021.

Witam Was serdecznie. 

Chciałam Wam dziś zaproponować taki oto temat na wykonanie ATC  - Boho .
Jak wiecie “boho” wywodzi się od “bohemy”, czyli nazwy artystycznego środowiska a zarazem bardzo wyjątkowego i kreatywnego z awangardowym podejściem do życia i sztuki.
"Boho" bardzo ściśle wiąże się z wolnością i pełną swobodą. Pokażcie nam więc jak Wy widzicie ten styl.

*
Hello everyone.

Today I would like to propose you to create an ATC card in the Boho style.
As you know, "boho" is derived from "bohemia", that is the name of an artistic milieu which is also very unique and creative with an avant-garde approach to life and art.
"Boho" is very closely related to freedom and complete freedom. So show us how you see this style. 
 
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Peninia
 

Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 marca 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 lutego 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th March 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th February 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

  You are invited to the Inlinkz link party!

POSTCARD JOURNAL 01/2021.

POSTCARD JOURNAL 01/2021.

 Witajcie.

W tym roku rozpoczynamy nowy projekt PostCard Journal [PCJ].
Do stworzenia PCJ potrzebne nam będzie 12 kart o wymiarach 10,5 cm x 21 cm i jedno kółko do albumów (zamykane/otwierane).
Każdego 25 dnia miesiąca będzie ogłoszone wyzwanie - wówczas robimy jedną kartę do tematu wyzwania.
Nasze karty możemy przycinać z kawałków papieru ale można również wykorzystać koperty DL (jamnik), a zamiast kółka może być sznurek lub tasiemka.
Jako bazę do kart można wykorzystać wszelkie elementy recyklingowe, byle karta trzymała wymiar.
Zasadniczo tworzymy na jednej stronie karty, na drugiej robimy proste wykończenie - jednak to pozostawiamy do Waszej decyzji.
Nasz PostCard Journal ma być swobodny w tworzeniu i sprawiać radość w eksperymentowaniu z tą formą.

👉 Do pierwszego wyzwania mamy temat z wytycznymi. Aby je wykonać potrzebujemy filtr do kawy (1) albo papilotki do muffinek (2) lub woreczek z herbatą (3).
Zastanówcie się z którą z tych rzeczy chcecie tworzyć, wybierzcie jedną a może użyjecie wszystkie?

*

Hi. 

This year, we are starting a new project, PostCard Journal [PCJ]. 
To create a PCJ, we will need 12 cards with dimensions of 10.5 cm x 21 cm and one circle for albums (closed / opened). 
Every 25th of the month there will be a challenge announced - then we make one card for the challenge topic. 
Our cards can be cut from pieces of paper, but you can also use DL envelopes (dachshund), and instead of a circle, you can use a string or ribbon. Any recycling elements can be used as a base for cards, as long as the card keeps the size. 
Basically we create on one side of the card, we make a simple finish on the other - but this is left to your decision. 
Our PostCard Journal aims to be free to create and to be fun experimenting with this form. 
 
👉 We have a topic with guidelines for the first challenge. To make it, you need a coffee filter (1) or muffin cup (2) or a tea bag (3). Think about which of these things you want to create, choose one or maybe you will use all of them?

 


Ja razem z Klaudią przygotowałyśmy bardzo różne PostCard, które mogą Was zainspirować - moja jest z papilotką do muffinek (2), a Klaudia użyła torebki po herbacie (3).
*
Together with Klaudia, we have prepared a variety of PostCard that can inspire you - mine is with a muffin cup (2), and Klaudia used a tea bag (3).

 

  


Czekamy na Wasze karty i liczymy, że będziecie się dobrze bawić tworząc PostCard Journal.
*
We are waiting for your cards and we hope you will have fun creating the PostCard Journal.

Iwona & Klaudia

 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r.

Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany.
Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 lutego, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 marca, adresami wymieniacie się mailowo.
*
You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022. 
 
If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form. 
Exchange rules: 
You can sign up for exchange by February 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by March 24, addresses are exchanged by e-mail.
 

 

 

 
 
ATC 01/2021.

ATC 01/2021.

Witajcie.

W 2021 roku w grupie nieznacznie zmienił się skład - nasza załoga, która będzie proponować tematy wyzwań i tworzyć inspiracje widnieje w menu po prawej stronie.  
Wyzwania ATC w tym roku rozpoczyna Zuzana.

*

Hi!

In 2021, the composition of the group slightly changed - our team, which will propose topics for challenges and create inspiration, is listed in the menu on the right.  
Zuzana begins the ATC challenges this year.
 

- - -

Witajcie!

Nowy Rok znowu nadszedł i założę się, że wszyscy dajecie sobie postanowienia, jedni duże, inni małe.
Większość ludzi postanawia, że w nowym roku rozpocznie ćwiczenia by schudnąć, planują to jeszcze w okresie świątecznym.
My będziemy ćwiczyć jogę, bo JOGA to temat na ten miesiąc.

*

Hello!
New Year’s here again and I bet you all give yourself resolutions, maybe only small ones.
The majority of the people want to start excercise and loose the weight, they put on during festive season.
We will excercise yoga, because YOGA is the topic for this month.

 

Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

 

ZUZANASwoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 lutego 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 stycznia 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th February 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th January 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.  
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
Art Journal 12/2020.

Art Journal 12/2020.

Witajcie.
 
 Cześć.
Ostatni temat journalowy w tym roku, który dla Was wybrałam jest związany z zimowym czasem -"Winter Time".
Stwórzcie swój projekt journalowy związany z zimą i dajcie się ponieść wyobraźni.

*
Hi. The last journal topic this year, which I chose for you, is related to the winter time - "Winter Time" Create your winter journal project and let your imagination run wild.
 
Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
 
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.
http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html


       
WESOŁYCH ŚWIĄT * MERRY CHRISTMAS

WESOŁYCH ŚWIĄT * MERRY CHRISTMAS

Kochani,

życzymy Wam radości - by rozweselała, miłości - by obrodziła, dobroci - by zawsze była, nadziei - by nie opuszczała, a przede wszystkim zdrowia - by było jak najlepsze.

*

 My dear,  

We wish you joy - that it would cheer up, love - that it would give birth, goodness - that it would always be there, hope - that it would not leave you, and above all health - that it would be the best.

 

 ATC - GWIAZDA * STAR

ATC - GWIAZDA * STAR

Witam Was grudniowo. 

Dziś zachęcam Was do wykonania ATC w temacie "Gwiazda".
U mnie interpretacja tematu bardzo zimowa w bielach i niebieskościach z gwiazdami na niebie.
Gwiazdy to nieodłączny temat świąt, zimy i w grudniu pojawia się w naszych pracach coraz częściej.
A może Wasze interpretacje "Gwiazdy" będą całkiem inne?

*
Hello December. 

Today I encourage you to do the ATC with the theme "Star".
For me, the interpretation of the subject is very winter-like in whites and blues with stars in the sky.
Stars are an inseparable theme of holidays and winter, and in December they appear more and more often in our works.
Or maybe your interpretations of "Star" will be completely different? 

 

 


   Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Peninia

 

Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 stycznia 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 grudnia 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th January 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th December 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

 

 You are invited to the Inlinkz link party!

Art Journal 11/2020.

Art Journal 11/2020.

Witajcie.
 
W listopadzie zachęcam Was do zatrzymania na dłużej kolorów jesieni. Powoli robi się już szaro więc warto przelać te piękne barwy na papier. A może podejdziecie do tematu bardziej metaforycznie i wybierzecie jesień życia...?
 
*
In November, I suggest you keep the colors of autumn for longer. It's slowly getting gray, so it's worth pouring these beautiful colors onto paper. Or maybe you will approach the topic more metaphorically and choose autumn of life ...?

 Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html      
ATC - NIEBIESKI * BLUE

ATC - NIEBIESKI * BLUE

Witajcie.

Niebieski, to temat naszego listopadowego wyzwania ATC.
Dlaczego ten kolor? Bo niebieski, a dokładnie klasyczny niebieski został ogłoszony przez Pantone kolorem roku 2020.
Ale my nie trzymamy się ściśle tego jednego koloru, my użyjemy dowolnego koloru z palety barw tonacji niebieskich.
Moje ATC powstało na bazie tła stworzonego z połączenia kilku niebieskich farb, które zmieniło się całkowicie pod wpływem użytych mediów: pudrów i wosków.   
Eksperymentujcie z kolorem - niech efekt końcowy Was zaskoczy.

*

Hi.
Blue is the theme of our November ATC challenge.
Why this color? Because blue, and more specifically the classic blue Pantone, announced it as the color of the year 2020.
But we don't strictly stick to this one color, we'll use any color from the blue tones color palette.
My ATC was based on a background made of a combination of several blue paints, which changed completely due to the media used: powders and waxes.
Experiment with color - let the end result surprise you.Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Iwona

 


Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 grudnia 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 listopada 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th December 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th November 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger