ATC 09/2021.

ATC 09/2021.

Witajcie craftowi przyjaciele!  
 Zapraszam na nasz wrześniowy temat ATC „Czarne & Białe”. 
 
Kolory to długości fal odbijanych przez przedmioty dla ludzkiego oka. Biel to czyste światło, a czerń to brak światła. W wielu kulturach te dwa - dokładnie mówiąc - „nie-kolory” kojarzą się z rytuałami życia i śmierci. Kolor czarny i biały to przeciwieństwa. Są tak różne, jak tylko mogą być dwa kolory. Jest wiele rożnych rzeczy w czerni i bieli… Tym razem musimy użyć tylko tych dwóch „nie-kolorów” na naszych ATC. Rezultatem mieszania bieli i czerni jest szarość. Można więc zastosować również odcienie szarości. Nie mamy innych wytycznych.
 
 🇬🇧
 
Hello crafty friends!
I would like to invite you to our September ATC theme “Black & White”.

Colours are wavelengths reflected by objects to the human eye. White is pure light and black is the absence of light. In many cultures, these two - strictly speaking - “non-colours” are associated with life and death rituals. The colours black and white are opposites. They are as different as two colours can be. There are lot of things to discuss about black and white…
This time we have to use only these two “non colours” on our ATCs. The result of mixing white and black is grey. So it is possible to use also grey shades. We don´t have other conditions. 

 

Mam nadzieję, że mój wrześniowy motyw Cię zainteresuje i weźmiesz udział w tym wyzwaniu.
I hope you find my September theme interesting and you will participate in this challenge.
 
 
 
 
 
📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7października 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 września 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th October 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th September 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
 
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 08/2021.

POSTCARD JOURNAL 08/2021.

Cześć!
Czy lubicie modę? Mówi się, ze moda jest sztuka, czymś więcej niż ubieraniem. Dwa światy ciągle się przenikające. Wzornictwo, projektowanie odzieży, wyraziste kreacje, geometria... to tylko jedne z wielu rzeczy, które łącza modę i sztukę.  
Tematem sierpniowym jest moda. Obowiązkowymi elementami są drobiazgi krawieckie - mogą to być guziki, nici, igły, agrafki, szpilki, haftki, koronki, guma, różne przeszycia, po prostu cokolwiek, co kojarzy się z krawiectwem. Cieszę się na interpretacje, które powstaną w tym postcard-journalowym haute couture. Może zdarzy wam się połączyć te dwie dziedziny w zupełnie nowy sposób.
 
🇬🇧
Hi!  
Do you like fashion? Fashion is said to be an art, more than just dressing. Two worlds are constantly interpenetrating. Design, clothing design, expressive creations, geometry ... these are just some of the many things that connect fashion and art.  
The August theme is fashion. The obligatory elements are sewing trinkets - they can be buttons, threads, needles, safety pins, pins, hooks, laces, rubber, various stitching, just anything that is associated with tailoring. I am looking forward to the interpretations that will be made in this postcard-journal haute couture. Maybe you happen to combine the two in a completely new way.
 
 


W taki sposób ja wyobrażam sobie "haute couture"
🇬🇧
This is how I imagine "haute couture" 
 
 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 

👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 września, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 września, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022. 
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form. 
✅ Exchange rules: 
You can sign up for exchange by September 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by September 24, addresses are exchanged by e-mail.

 

ATC 08/2021.

ATC 08/2021.

Witam moje drogie craftowe koleżanki!

Pierwotnie zaplanowane było, że temat sierpnia zostanie poprowadzony przeze mnie i Taru.
Ale jak wielu z was wie, mieliśmy wielki smutek i wielką stratę, kiedy w maju Taru została nagle wezwana do craftowych oddziałów w niebie.
Ja chcę trzymać się naszego planu i tematu, który razem wybrałyśmy. Kiedy tworzyłam swoje ATC, myślałam o Taru i o wszystkim, czego mnie nauczyła - była moją przyjaciółką i nauczycielką.

Tematem sierpnia jest „TRÓJKĄT” i możesz go interpretować na wiele różnych sposobów.
Czy będzie to dramat trójkąta? A może mistyczny trójkąt bermudzki? Czy kształt geometryczny? albo chrześcijański trójkąt Boga, Syna i Ducha Świętego? W tym kształcie jest coś magicznego... 
Ucieszę się, widząc wszystkie niesamowite kreacje, które stworzycie z tym motywem. Miłego tworzenia!!
 
🇬🇧
 
Hello, my dear crafty colleagues!

The August theme was originally planned to be shared between me and Taru.
But as many of you know, we had great sorrow and big loss when Taru was suddenly called to heavenly craft forces in May.
But I wanted to stick to our plan and keep the theme we chose together.  When I created my ATC´s I was thinking about Taru and all the things she taught me -she was my friend and tutor.

August theme is "TRIANGLE", and you may interpret it in many different ways.
Will it be a triangle drama? Or, mystical Bermuda triangle? Just the geometric shape? or the Christian triangle of God, Son and the Holy ghost?
There is something magical in this shape... I´m happy to see all the awesome creations you make with this theme. Happy Crafting!!

 
Z niecierpliwością czekam na Wasze interpretacje! 
*
I am impatiently waiting for your interpretation! 

 
 
📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 września 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 sierpnia 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th September 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th August 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

POSTCARD JOURNAL 07/2021

POSTCARD JOURNAL 07/2021

Witajcie. W lipcowym wyzwaniu Postcard Journal zapraszam Was do wykonania karty ze zdjęciem. Co do reszty, pozostawiam Wam pełną dowolność i zapraszam serdecznie do zabawy.  

Welcome. In the July challenge of the Postcard Journal, I invite you to make a card with a photo. As for the rest, I leave you full freedom and invite you to play.


Pozdrawiam, Klaudia

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 

👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 sierpnia, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 sierpnia, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022. 
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form. 
✅ Exchange rules: 
You can sign up for exchange by August 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by August 24, addresses are exchanged by e-mail.

 

ATC 07/2021.

ATC 07/2021.

Cześć.

Lipcowym tematem naszych wyzwań ATC jest Art Nouveau, znana też pod nazwą Jugendstil, Secesja, Tiffany czy Arts and Crafts.
Mucha, Klimt, Lalique, Toulouse-Lautrec, Morris, Gaudí, Wyspiański.... żeby wymienić choć kilku wybitnych przedstawicieli epoki. Uwielbiam ten styl za jego fantazyjne roślinne wzornictwo, organiczną formę i niezwykły urok sztuki użytkowej.
Ciekawa jestem, który z artystów Art Nouveau jest waszym ulubionym albo czy w ogóle lubicie ten styl? 

🇬🇧

July theme of our ATC challenge is Art Nouveau also known as Jugendstil, Secesja, Tiffany or Arts and Crafts.
Mucha, Klimt, Lalique, Toulouse-Lautrec, Morris, Gaudí, Wyspiański to mention just a few of great Art Nouveau artists. I love this style for its fantastic floral ornaments, highly organic form and remarkable charm of applied arts.
I wonder which creator is your favourite or do you like Art Nouveau at all? 
 
Z niecierpliwością czekam na Wasze interpretacje lipcowego tematu!!! 
*
I am impatiently waiting for your interpretation of July theme!!!! 

 
 
📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 sierpnia 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 lipca 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th August 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th July 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 06/2021.

POSTCARD JOURNAL 06/2021.

Witajcie.

W czerwcowym wyzwaniu PostCard Journal używamy etykiet, metek, kodów kreskowych i QR.

Kody kreskowe są nadrukowane na papierze scrapowym, więc z tym nie powinno być problemów, 
a etykiety... jakieś zapewne znajdziecie w Swoich scrapowych kącikach.  

*

In the June challenge of the PostCard Journal, we use labels, clothing tags, barcodes and QR codes.

Barcodes are printed on scrap paper, so there should be no problems with that, and labels ... you will probably find some in your scrap corners.

 


Zapraszamy do przyłączenia się do naszego wyzwania! Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace i mamy nadzieję, że będziecie mieć dobrą zabawę tworząc PostCard Journal.

*
Welcome to join our challenge! We are eagerly waiting for your creations and and we look forward to your cards and hope you enjoy creating the PostCard Journal.

Iwona


Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 
👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 lipca, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 lipca, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022.
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form.
Exchange rules:
You can sign up for exchange by July 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by July 24, addresses are exchanged by e-mail.

 

 


ATC 06/2021.

ATC 06/2021.

Cześć.

Czerwcowy temat ATC to chrząszcze - żuki... Czy wiecie, że liczbę opisywanych gatunków szacuje się na pół miliona?
W tym roku ten temat jest popularny i niektórzy z Was się z nim spotkali, więc zrobiłam alternatywne interpretacje.
Mam nadzieję, że moje ATC będą dla Was inspiracją...

🇬🇧
Hi !
 
The June ATC theme is beetles... 
Did you know that the number of described beatles is half a million?
And this year it is a favorite theme and some of you have already met with it, so I looked for dome alternatives.
I hope that my ATC will be inspirational...

🇸🇰
Ahoj!

Júnová téma ATC - chrobáky...
Vedeli ste,že počet popísaných druhov sa odhaduje na pol milióna?
Tento rok je táto téma obľúbená a niektoré z Vás sa s ňou stretli, preto som hľadala alternatívy.
Dúfam, že pre Vás budú moje ATC inšpiráciou...
 
 


 
 
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Viera
 


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 lipca 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 czerwca 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th July 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th June 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 05/2021.

POSTCARD JOURNAL 05/2021.

Witajcie.
Wytyczna na majowe wyzwanie PostCard Journal to użycie taśmy washi. Możecie ją użyć na dwa sposoby: jako szablonu/taśmy maskującej i normalnie jako naklejki. 

*

Hello.  
The guideline for the May PostCard Journal challenge is to use washi tape. You can use it in two ways: as a template / masking tape and normally as a sticker.
 
 
 
Zapraszamy do przyłączenia się do naszego wyzwania! Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace i mamy nadzieję, że będziecie mieć dobrą zabawę tworząc PostCard Journal.

*
Welcome to join our challenge! We are eagerly waiting for your creations and and we look forward to your cards and hope you enjoy creating the PostCard Journal.

Agnieszka


Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 
👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 czerwca, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 maja, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022.
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form.
Exchange rules:
You can sign up for exchange by June 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by May 24, addresses are exchanged by e-mail.
 
 
ATC 05/2021.

ATC 05/2021.

Witam wszystkich miłośników ATC!
Wyzwanie majowe jest bardzo nietradycyjne - "alternatywa dla spaghetti lub szaszłyków".
🔸 Warunkiem tego miesiąca będzie użycie spaghetti lub patyczków do szaszłyków na kartach ATC, możesz wybrać dowolny motyw, warunkiem jest użycie tylko jednego z tych dwóch materiałów... można dowolnie komponować w różne kształty, tworzyć ogrodzenie, drabinę, łodygę kwiatka, promienie słoneczne, włosy, strzały, używać jako tła, farbować, tłoczyć - wyobraźnia nie ma ograniczeń... Dla inspiracji stworzyłam dwie serie ATC, w jednej wykorzystałam spaghetti, a w drugiej patyczki do szaszłyków.
 
*
Hello all ATC lovers
!
The May challenge is very untraditional - "alternative to spaghetti or skewers".
🔸 The condition of this month will be the use of spaghetti or skewers on ATC cards, you can choose any theme, the condition is to use only one of these two materials... you can compose differently into different shapes, create a fence, ladder, flower stem, sun rays, hair, arrows, use as a background, dye, emboss, imagination, there are no limits... here I created two ATC series for inspiration, one I used spaghetti and on other skewers.
 
*
Ahoj všichni milovníci ATC!
Květnová výzva je velmi netradiční -  " alternativa špageti nebo špejle".
🔸 Podmínka  tohoto měsíce bude použití špaget nebo špejlí na ATC kartičkách, téma si  můžete zvolit jakékoli,  podmínka je pouze  použít jeden z těchto dvou materiálu... můžete různě skládat do různých tvarů,  vytvořit z nich plot, žebřík, stonek květiny,  paprsky slunce, vlasy, šipky, využít jako podklad, barvit, embossovat, fantazii se meze nekladou...  zde jsem  pro inspiraci vytvořila dvě série ATC, na jedné jsem použila špagety a na druhé špejle.
 
 

 

 
 

 
 
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Aralka
 


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 czerwca 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 maja 2021. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th June 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th May 2021 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
 
 

POSTCARD JOURNAL 04/2021.

POSTCARD JOURNAL 04/2021.

Witajcie. 

Tematem kwietniowego PostCard Journal jest natura.  
Czym jest dla ciebie natura? O czym myślisz? Może to kolory lub zwierzęta? A może odgłosy wiatru w drzewach czy fal?  
Na mojej karcie centralnym punktem jest sowa, a ona ma coś do powiedzenia. Dodałam zdania wycięte ze starej książki, aby stworzyć nową historię.  
 
*
Hi.
The theme for April’s PostCard Journal is nature. 
What does nature mean to you? What does it make you think of? Maybe it’s a colour scheme or animals? Is it the sounds of the wind in the trees or waves?
My card has an owl as a focal point and he has something to say. I added sentences cut from an old book to create a new story.


 

  
 

 
Zapraszamy do przyłączenia się do naszego wyzwania! Z niecierpliwością czekamy na Wasze kreacje i mamy nadzieję, że będziecie mieć dobrą zabawę tworząc PostCard Journal.

*
Welcome to join our challenge! We are eagerly waiting for your creations and and we look forward to your cards and hope you enjoy creating the PostCard Journal.

Siiri

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 
👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 maja, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 maja, adresami wymieniacie się mailowo.

 

*
You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022.
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form.
Exchange rules:
You can sign up for exchange by May 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by May 24, addresses are exchanged by e-mail.
 
 
 
Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger