PRZERWA   ❌   BREAK  TIME

PRZERWA ❌ BREAK TIME

Miłośnicy małych form!

ArtGrupa ATC robi przerwę w publikacji wyzwań ATC i PostCard Journal.

Wszystkim, którzy przez ostatnie 10 lat tworzyli z nami wyzwania bardzo serdecznie dziękujemy zarówno za poświęcony czas jak i świetną atmosferę, ale przede wszystkim za niebywałą kreatywność  - Wasz wkład w istnienie grupy jest nieoceniony.
Dziękujemy również uczestnikom spoza grupy za aktywność w wyzwaniach.
Wszystkiego dobrego dla Was.
 
🇬🇧
 
Fans of small forms!
 
ArtGrupa ATC is taking a break from publishing ATC and PostCard Journal challenges.  
We would like to thank everyone who has created challenges with us over the last 10 years, both for their time and great atmosphere, but above all for their incredible creativity - your contribution to the existence of the group is invaluable.  
We would also like to thank participants from outside the group for their activity in the challenges.  
All the best for you.
 
 
 


 
 
 


POSTCARD JOURNAL 12/2023.

POSTCARD JOURNAL 12/2023.

Witajcie,
 
grudniowy temat dla karty PCJ przygotowała Tores.
- temat: budujemy domek z papieru,
- technika: mix-media.
 
 
🇬🇧
 
Hello,  
 
The December theme for the PCJ card was prepared by Tores.
- topic: we are building a paper house, 
- technique: mix-media.
 
 
 

 
  
 

 
 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 
 
🎄 WESOŁYCH ŚWIĄT 🎄  MERRY CHRISTMAST  🎄

🎄 WESOŁYCH ŚWIĄT 🎄 MERRY CHRISTMAST 🎄

❄️
 
Niechaj Boże Narodzenie świeci blaskiem w Waszych sercach i przyniesie ciepło tym, których kochacie.
Najlepsze życzenia z okazji tego świątecznego czasu i Nowego Roku!
 
 
🇬🇧
  
May the wonder of Christmas shine in your hearts and bring warmth to those you love. 
Greetings of the season and best wishes for the New Year!
 
 
 

 
 ❄️
ATC 12/2023.

ATC 12/2023.

Witajcie,
w tym miesiącu zapraszam Was do wykonania ATC w temacie "Dziecko/dzieci". 
 
 🇬🇧
Hello,
This month I invite You to make ATC cards on the topic "Child/children".Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*

I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.
 
 
 
- - - - -

📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 stycznia 2024 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 grudnia 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th January 2024 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th December 2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

 
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTACARD JOURNAL 11/2023

POSTACARD JOURNAL 11/2023

Witajcie!

listopadowe wyzwanie przygotowała dla nas Janka.
- temat: samotność,
- technika: mix-media.
 
 
🇬🇧
 
Hello!
 
Janka prepared the November challenge for us. 
- topic: loneliness, 
- technique: mix-media.
 
 

 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 
 
ATC 11/2023.

ATC 11/2023.

Witam,
w listopadowym wyzwaniu tworzymy karty ATC do tematu "cień, półmrok, zmrok".

🇬🇧
 
Hello,  
In the November challenge, we create ATC cards for the theme "shadow, twilight, twilight".
 
 

 
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*

I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Iwona create
 
- - - - -

📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 grudnia 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 listopada 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th December 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th November 2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
 
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 10/2023.

POSTCARD JOURNAL 10/2023.

Witajcie w październikowym wyzwaniu!
 

- temat: okruchy życia
- technika: mixmedia

  🇬🇧

Welcome to the October challenge!
 
- topic: crumbs of life
- technique: mixmedia
 
 
 

 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.

 

ATC 10/2023.

ATC 10/2023.

 Cześć!

Temat październikowego wyzwania ATC brzmi: „Jesienny las/lis”.
Kocham jesień i kocham lisy, jesień za kolory, a  lisy za ich wyrafinowanie.
 
 
🇬🇧
 
Hi! 
The theme of the October ATC Challenge is "Autumn Forest/Fox".
I love Autumn and I love foxes,  Autumn for its colors and the foxes for their sophistication.

 

- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 listopada 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 października 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th November 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th October  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 09/2023.

POSTCARD JOURNAL 09/2023.

Witajcie!
wrześniowe wyzwanie przygotowała dla nas Janka.
- temat: mapa,
- technika: kolaż.
 
W dzisiejszym wyzwaniu będziemy podróżować. Warunkiem jest mapa (z ulotki, z broszury turystycznej, wydrukowana, narysowana, mapa kraju, geodezyjna, plan do skarbu, plan miasta, itp.). Wykorzystamy technikę kolażu. Zainspirujemy się kształtem granic państwowych, rzek, pasmami gór i pozwolimy działać naszej wyobraźni. Jestem ciekawa, co wy zobaczycie w liniach oraz kształtach map. Oto moja inspiracja.
Życzę Wam dobrej zabawy
Janka 

🇬🇧
 
Hello!
Janka prepared the September challenge for us. 
- topic: map, 
- technique: collage.
 
In today's challenge we will travel. The condition is a map (from a leaflet, a tourist brochure, printed, drawn, country map, geodetic map, treasury plan, city map, etc.). We will use the collage technique. We will be inspired by the shape of state borders, rivers, mountain ranges and let our imagination work. I'm curious what you will see in the lines and shapes of the maps. Here's my inspiration. I wish you lots of fun  
 
 


 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 

 
ATC 09/2023.

ATC 09/2023.

Witajcie!

Temat do wrześniowych kart ATC to "Tkanina". Zapraszamy do wykonania kart z użyciem tkaniny w dowolnej formie. 
 
🇬🇧
 
Hi! 
 
The theme for September ATC cards is "Fabric". We invite You to make cards using fabric in any form.
 
 


 


- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 października 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 września 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th October 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th September  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger