ATC - BIAŁE ŚWIĘTA * WHITE CHRISTMAS

Witajcie

Choć grudzień to miesiąc niezmiennie kojarzący się ze świętami i przygotowaniami do nich - od prezentów po listę zakupów - to dla mnie jeśli nie ma śniegu, nie ma prawdziwych świąt. Dlatego moja grudniowa inspiracja oczywiście nie jest pozbawiona tematu świąt, ale ideą przewodnią jest ten cudny biały puch, pięknie skrzący się od mrozu, a bez którego nie ma magii świąt. 
A jak wy widzicie białe święta ?

*
Hello

Although December is the month invariably usually associated with Christmas and the preparations for them-gifts from the list zakupów- for me if there is no snow, no real holidays. So my inspiration in December, of course, is not without its Christmas theme, but the main idea is this wonderful white fluff, beautifully sparkling with frost, and without which there is no magic holidays. 
And as you see a white Christmas?   
Z niecierpliwością czekam na wasze niesamowite dzieła.
Zapraszam wszystkich spoza ArtGrupa do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kart ATC

*
I am eagerly waiting for your amazing creations.
I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 stycznia 2020 r.  do 23:55.
Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 grudnia 2019. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami.
Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo.
Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th January 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th December 2019 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter


10 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger