Art Journal 07/2020.

Art Journal 07/2020.

Witajcie.
Temat w lipcu: duże i małe.
Jaka jest duża i mała rzecz, którą widzisz, gdy zamykasz oczy?
W moim projekcie użyłam koła w kilku rozmiarach oraz małego chłopca i mężczyznę.

*
Hi.
Topic in July: big and small.
What is the big and small thing you see when you close your eyes?
I used circles of several sizes or the small and big men in my project.


Z niecierpliwością czekam na Wasze kreacje!
*
I’m looking forward to your creations!Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.

http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html       
ATC - KOTY * CATS

ATC - KOTY * CATS


Cześć :) W tym miesiącu chciałabym zaprosić Was na kocie wyzwanie. Jestem wielbicielką kotów, a pod swoją opieką mam dwa dachowce. Kocham je i wybaczam im nawet to, że budzą mnie w środku nocy ;) Ich mruczenie wynagradza wszystko. Bardzo martwi mnie fakt, ile niechcianych kotów rodzi się co roku i trafia do schronisk :( Dlatego mój mały apel, jeśli chcesz mieć kota, to rozważ jego adopcję, a nie kupno. On na pewno odwdzięczy się pięknym mruczeniem. 
Tymczasem serdecznie zapraszam Was do zabawy i wymiany kartami ATC.

*
Hi :) This month I would like to invite you for a cat challenge. I am a cat lover, and I have two alley cats under my care. I love them and forgive them even for waking me in the middle of the night ;) Their purring makes up for everything. I am very worried about how many unwanted cats are born every year and end up in shelters :( That's why my little appeal, if you want to have a cat, consider adopting it, not buying it. He will definitely return with a beautiful purring.
Meanwhile, I cordially invite you to play and exchange ATC cards.Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Klaudia
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 sierpnia 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 lipca 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th August 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th July 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter
Art Journal 06/2020.

Art Journal 06/2020.


Witajcie.
Jako temat art journalu na czerwiec wybrałam "Obłęd".
Co przychodzi Wam na myśl gdy słyszycie to słowo? Dla mnie jest wielowymiarowe.
Wybrałam stan umysłu, w którym targają nami skrajne, często nienazwane emocje lub gdy nie potrafimy sobie poradzić z otaczającą nas rzeczywistością i popadamy właśnie w obłęd.
Zainspirowałam się utworem Florence & the Machine "What the water gave me".
*
I chose "Madness" as a theme for our June art journal challenge.
What do you think of when hearing this very word? For me it is multidimensional.
I chose a state of mind in which one's being driven by extreme emotions or when one can't get along with surrounding reality and slowly goes insane.
I've been inspired by Florence & The Machine's song "What the water gave me"


Czekamy na Wasze cudowne prace.
*
We look forward to your wonderful work.Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.
    http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.htmlATC - RÓŻE * ROSES

ATC - RÓŻE * ROSES

Witajcie,

Nie ma wątpliwości, że róża jest królową kwiatów, jest dumnym i najszlachetniejszym kwiatem, jej uprawa wcale nie jest łatwa. Trzeba o nią dbać, ale także traktować z pewną ostrożnością, ponieważ róża ma nie tylko piękne kwiaty, ale także bardzo niebezpieczne kolce. Istnieją niezliczone odmiany tego kwiatu, jedna ładniejsza od drugiej... Dla czerwcowego ATC wybrałam motyw „Róże” ... Pozostawię Waszej decyzji sposób, w jaki przedstawicie ten motyw - bo jest to kwiat romantyczny, elegancki, dziki, bajkowy jest i kolorowy i monochromatyczny, można go przedstawić jako bogato kwitnące morze kwiatów lub minimalistyczny obraz idealnie ukształtowanego kwiatu, można również pokazać kontrast delikatnego kwiatu z niebezpiecznymi kolcami na łodydze.

Jestem wielkim miłośnikiem tych pięknych kwiatów, więc naprawdę nie mogę się doczekać Waszych ATC z tym tematem, nie mogę się doczekać zalewu pięknych róż na artystycznych miniaturowych elementach 😊
Na moich kartach zastosowałam papiery w tęczowym kolorze, elementy róży, technikę encaustic (wosk), embossing i ozdobne szycie.

*
There is no doubt that the rose is the queen of flowers, it is a proud and noblest flower, its cultivation is also not easy at all. It is necessary to take good care of it, but also with a certain respect, because the rose has not only beautiful flowers, but also very dangerous thorns. There are countless cultivars of this flower, one is nicer than the other .... for the month of June I chose a theme for the ATC "Roses" ... I will leave the way you take this theme to you, this flower is also romantic, elegant, wild , fairy - tale, colorful and monochrome, can be depicted as a richly blooming flood of flowers or the minimalist appearance of a perfectly shaped  bloom and the contrast of a delicate flower with dangerous thorns on the stem...

I'm a big lover of these beautiful flowers, so I'm really looking forward to your cards with this theme, I can't wait to see the flood of beautiful roses on artistic miniature pieces 😊
I used rainbow colored papers, rose elements,  encaustic technique (wax), hot embossing and decorative sewing on my cards.
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 lipca 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 czerwca 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th July 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th June 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.


You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter
Art Journal 05/2020.

Art Journal 05/2020.

Witajcie!

"Ludzie", to majowy temat do zapisania na kolejnej karcie ArtJournala, a przygotowała go Riina i zrobiła piękny wpis, który jest inspiracją dla Waszych prac.

*
Hi!
"People", this is a May topic to write on the next ArtJournal card. and Riina prepared it and made a beautiful work that inspires your work.Czekamy na Wasze cudowne prace.
*
We look forward to your wonderful work.

Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.
http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html


       
ATC  - GRUNGE * GRUNGY

ATC - GRUNGE * GRUNGY

Witajcie craftowi przyjaciele!
Czas na kolejny temat ATC. A co myślicie „grungy”?
1. że to określenie obskurnego, brudnego lub niechlujnego czy wręcz paskudnego, a nawet wstrętnego charakteru i stylu?
2. czy macie na myśli muzykę lub modę grunge?
(Definicja grunge to alternatywny rockowy styl muzyczny zapoczątkowany na początku lat 90. XX wieku, zawierający ciężką gitarę elektryczną i przeciągające się teksty. Definicja grunge to styl mody obejmujący workowate, podarte ubrania, niedbały styl podszyty buntem. Przykładem grunge jest nastolatek w podartych dżinsach oraz luźna koszula i kurtka)

Dla mojego ATC w tym temacie wybrałam pierwszą opcję - obskurny, niechlujny…
Użyłam kolorowych resztek papieru, losowo układałam różne elementy papierowe i płyty wiórowe. Tworzyłam karty w odrapanym, obdartym stylu.
Możecie użyć resztek, starej i poszarpanej koronki i kawałków materiału, nieuporządkowanego szycia, zszywania drutu… Możecie coś zrecyklingować…

 
*
Hello crafty friends!
It´s  time for a new ATC theme. What´s about „grungy“?
1. shabby, dirty or messy in character or condition, squalid or seedy
2. characteristic of grunge music or fashion.
(The definition of grunge is an alternative rock musical style started in the early 1990s featuring heavy electric guitar and dragging lyrics.  The definition of grunge is a style of fashion that includes baggy, torn clothes. An example of grunge is a teenager wearing torn jeans and a baggy shirt and jacket)
For my ATC set to this theme I chose the first option – shabby, messy…
I used coloured paper leftovers, layered randomly various paper elements and chipboards. I created cards in a shabby, ragged style.
You can use varios leftovers, old and ragged lace and pieces of fabric, untidy sewing, wire stitching… You can recycle several  fragments…
Czekamy na Wasze niesamowite i niepowtarzalne projekty!
*
We are waiting for your amazing and unique projects!
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 czerwca 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 maja 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th June 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th May 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
Art Journal 4/2020.

Art Journal 4/2020.

Witajcie.
Temat wpisu do AJ na kwiecień jest „To ja”. Więc pokaż coś o sobie: np. kim jesteś, co lubisz, jakie odczucia miałaś dzisiaj. Możesz też coś napisać i może to być tylko w tle i pokryte farbą, możesz użyć zdjęcia lub starej szkoły pisania (jeśli nadal ją masz). Wszystko jest dopuszczalne, o ile ma to coś wspólnego z tobą.

*
The art journal theme for April is "This is me". So show something about yourself: f.ex. who are you, what do you like, what feelings did you have today. You could write something (can also be just in the background and covered by paint), use your photo or an old school drawing of writing (if you still have those). Everything is ok as long as it has something to do with you. I can't wait to see what your art journals show of you.Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co wpis pokazuje o tobie.
*
I can't wait to see what your art journals show of you.

Siiri


Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.


http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html

       
ATC - PORT * PORT

ATC - PORT * PORT

Witajcie.
Kiedy wybierałam temat na kwiecień, przyszły mi do głowy dwa słynne cytaty:
  •  „Jeśli nie wiadomo, do którego portu płyniemy, wiatr nie jest sprzyjający” [autor: Seneca]
  • „Małżeństwo z dobrą kobietą jest jak port w burzy, małżeństwo ze złą kobietą jest jak burza w porcie”  [autor: Luca Clapiersa de Vauvenargues].
A Wam, co przychodzi do głowy, gdy używa się słowa „port”?
Czy jest to port morski, czy metafora spokojnego domu?

*
Hi.
When I was choosing the theme for April, two famous quotes sprang to my mind:
  • "If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” [by Seneca]
  • "Marriage to a good woman is like port in a storm, marriage to a bad woman is like storm in a port” [by Luc de Clapiers de Vauvenargues].
What comes to your mind when the word “port” is used?
Is it a port full of harboured ships, or metaphor of home and peace?
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupa do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Zuzana ZCDLSwoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 maja 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 kwietnia 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th May 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th April 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
  You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter


Art Journal 3/2020.

Art Journal 3/2020.

Moi drodzy,
w tym miesiącu chciałam zachęcić Was do wykonania tła przy pomocy rzeczy, które znajdziecie pod ręką. Wcale nie trzeba mieć kompletu masek i past strukturalnych aby stworzyć ciekawą fakturę. Użyjcie tego co akurat wpadnie Wam w ręce: skrawków papierów, materiałów, serwetek, zużytych opakowań - użyjcie wyobraźni:) Może będzie to folia bąbelkowa albo torebki po herbacie? Ja w swoim wpisie wykorzystałam kawałki materiału i starej tapety. 

*
Hi,
this month I wanted to encourage you to make a background using things that you will find on hand. You do not need to have a set of structural masks and pastes to create an interesting texture. Use what exactly you will find: scraps of paper, materials, napkins, used packaging - use your imagination :) Maybe it will be bubble wrap or tea bags? I used pieces of material and old wallpaper in my Art Journal page. 


Z niecierpliwością czekam na Wasze pomysły.
 *
I am looking forward to your ideas.

Pozdrawiam


Żaba dla Art Journalowych wpisów będzie otwarta do 10 stycznia 2021 roku.
Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do wszystkich wpisów w 2020 roku,  to klikajcie na zakładkę Art Journal w górnym menu, możecie również wstawić na swoim blogu nasz banerek i podlinkować go do zakładki Art Journal.
*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 10th January 2021.
If you want to have a quick view of all entries in 2020, click on the Art Journal tab in the top menu, you can also insert our banner on your blog and link it to the Art Journal tab.
 http://artgrupaatc.blogspot.com/p/aj-2020.html
       
Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger