PRZERWA ❌ BREAK TIME

Miłośnicy małych form!

ArtGrupa ATC robi przerwę w publikacji wyzwań ATC i PostCard Journal.

Wszystkim, którzy przez ostatnie 10 lat tworzyli z nami wyzwania bardzo serdecznie dziękujemy zarówno za poświęcony czas jak i świetną atmosferę, ale przede wszystkim za niebywałą kreatywność  - Wasz wkład w istnienie grupy jest nieoceniony.
Dziękujemy również uczestnikom spoza grupy za aktywność w wyzwaniach.
Wszystkiego dobrego dla Was.
 
🇬🇧
 
Fans of small forms!
 
ArtGrupa ATC is taking a break from publishing ATC and PostCard Journal challenges.  
We would like to thank everyone who has created challenges with us over the last 10 years, both for their time and great atmosphere, but above all for their incredible creativity - your contribution to the existence of the group is invaluable.  
We would also like to thank participants from outside the group for their activity in the challenges.  
All the best for you.
 
 
 


 
 
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger