POSTCARD JOURNAL 05/2021.

Witajcie.
Wytyczna na majowe wyzwanie PostCard Journal to użycie taśmy washi. Możecie ją użyć na dwa sposoby: jako szablonu/taśmy maskującej i normalnie jako naklejki. 

*

Hello.  
The guideline for the May PostCard Journal challenge is to use washi tape. You can use it in two ways: as a template / masking tape and normally as a sticker.
 
 
 
Zapraszamy do przyłączenia się do naszego wyzwania! Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace i mamy nadzieję, że będziecie mieć dobrą zabawę tworząc PostCard Journal.

*
Welcome to join our challenge! We are eagerly waiting for your creations and and we look forward to your cards and hope you enjoy creating the PostCard Journal.

Agnieszka


Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 
👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 czerwca, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 maja, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022.
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form.
Exchange rules:
You can sign up for exchange by June 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by May 24, addresses are exchanged by e-mail.
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger