ATC - GWIAZDA * STAR

Witam Was grudniowo. 

Dziś zachęcam Was do wykonania ATC w temacie "Gwiazda".
U mnie interpretacja tematu bardzo zimowa w bielach i niebieskościach z gwiazdami na niebie.
Gwiazdy to nieodłączny temat świąt, zimy i w grudniu pojawia się w naszych pracach coraz częściej.
A może Wasze interpretacje "Gwiazdy" będą całkiem inne?

*
Hello December. 

Today I encourage you to do the ATC with the theme "Star".
For me, the interpretation of the subject is very winter-like in whites and blues with stars in the sky.
Stars are an inseparable theme of holidays and winter, and in December they appear more and more often in our works.
Or maybe your interpretations of "Star" will be completely different? 

 

 


   Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Peninia

 

Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 stycznia 2021 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 grudnia 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th January 2021 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th December 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 

 

 You are invited to the Inlinkz link party!

8 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger