ATC - PORT * PORT

Witajcie.
Kiedy wybierałam temat na kwiecień, przyszły mi do głowy dwa słynne cytaty:
  •  „Jeśli nie wiadomo, do którego portu płyniemy, wiatr nie jest sprzyjający” [autor: Seneca]
  • „Małżeństwo z dobrą kobietą jest jak port w burzy, małżeństwo ze złą kobietą jest jak burza w porcie”  [autor: Luca Clapiersa de Vauvenargues].
A Wam, co przychodzi do głowy, gdy używa się słowa „port”?
Czy jest to port morski, czy metafora spokojnego domu?

*
Hi.
When I was choosing the theme for April, two famous quotes sprang to my mind:
  • "If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” [by Seneca]
  • "Marriage to a good woman is like port in a storm, marriage to a bad woman is like storm in a port” [by Luc de Clapiers de Vauvenargues].
What comes to your mind when the word “port” is used?
Is it a port full of harboured ships, or metaphor of home and peace?
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupa do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Zuzana ZCDLSwoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 maja 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 kwietnia 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th May 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th April 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
  You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter


13 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger