ATC - SKAŁA, ROCK * ROCK

Witajcie.

Rock, to temat na lutowe wyzwanie, który zaproponowała Jehkotar. 
W naszym ojczystym znaczeniu to nazwa muzyki rokowej, w oryginale słowo to znaczy nie tylko gatunek muzyki, ale przede wszystkim tłumaczymy je jako skała, kamień.

Tak więc zakres tematyczny jest bardzo rozpięty, co przekłada się na różnorodność interpretacji tematu.

Jehkotar pyta: Co dla Ciebie oznacza ROCK?
Czy to jest muzyka? A może piękne krajobrazy górskie? A może tylko kawałek kamienia leżący na podwórku?
Odpowiedź pokaż na swoim ATC.

*
Theme is ROCK in February.
What does ROCK mean to you?
Is it music? Or beautiful mountain scenery? Or just a piece of rock standing in the yard?
Give room for creativity and bring it to your atc card!Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupa do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

JehkotarSwoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 marca 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 lutego 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th March 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th February 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.    


You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter

12 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger