POSTCARD JOURNAL 09/2021.

Witajcie.
Na wrześniowy temat dla karty do PostCard Jornal wybrałam "gry planszowe".
Z "planszówek" najbardziej mi znane to szachy, warcaby, monopol czy scrabble - Wy zapewne znacie ich więcej.
A może macie Swoją ulubioną grę - pokażcie ją na karcie.

🇬🇧

Hello!.  
I chose "board games" for the September theme for the PostCard Jornal. Of the board games I know the most are chess, checkers, monopoly or scrabble - you probably know more of them.  
Or maybe you have your favorite game - show it on the card.
 
 

Jestem ciekawa Waszych interpretacji tematu.
 🇬🇧
I am curious about your interpretations of this topic.
 

 

 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 

👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 października, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 października, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022. 
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form. 
✅ Exchange rules: 
You can sign up for exchange by October 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by October 24, addresses are exchanged by e-mail.
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger