POSTCARD JOURNAL 08/2021.

Cześć!
Czy lubicie modę? Mówi się, ze moda jest sztuka, czymś więcej niż ubieraniem. Dwa światy ciągle się przenikające. Wzornictwo, projektowanie odzieży, wyraziste kreacje, geometria... to tylko jedne z wielu rzeczy, które łącza modę i sztukę.  
Tematem sierpniowym jest moda. Obowiązkowymi elementami są drobiazgi krawieckie - mogą to być guziki, nici, igły, agrafki, szpilki, haftki, koronki, guma, różne przeszycia, po prostu cokolwiek, co kojarzy się z krawiectwem. Cieszę się na interpretacje, które powstaną w tym postcard-journalowym haute couture. Może zdarzy wam się połączyć te dwie dziedziny w zupełnie nowy sposób.
 
🇬🇧
Hi!  
Do you like fashion? Fashion is said to be an art, more than just dressing. Two worlds are constantly interpenetrating. Design, clothing design, expressive creations, geometry ... these are just some of the many things that connect fashion and art.  
The August theme is fashion. The obligatory elements are sewing trinkets - they can be buttons, threads, needles, safety pins, pins, hooks, laces, rubber, various stitching, just anything that is associated with tailoring. I am looking forward to the interpretations that will be made in this postcard-journal haute couture. Maybe you happen to combine the two in a completely new way.
 
 


W taki sposób ja wyobrażam sobie "haute couture"
🇬🇧
This is how I imagine "haute couture" 
 
 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2022 r. 

👉Jeśli się zdarzy, że będziecie miały ochotę na wymianę kartami PostCard, to robicie wówczas dwie sztuki i zgłaszacie w komentarzu pod postem chęć wymiany. Na karcie do wymiany należy umieścić swoją sygnaturę - forma dowolna.
✅ Zasady wymiany:
do wymiany zgłaszacie się do 4 września, następnego dnia ogłosimy pary. Karty wysyłacie do 24 września, adresami wymieniacie się mailowo.

 *

You can present cards from your PostCard Journal by adding a link to the InLinkzN, which is open until February 22, 2022. 
👉 If you happen to want to exchange PostCards, then you do two pieces and report the desire to exchange in the comment.
You should put your signature on the card to be exchanged - any form. 
✅ Exchange rules: 
You can sign up for exchange by September 4, the next day we will announce pairs. Cards are sent by September 24, addresses are exchanged by e-mail.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger