ATC - BURZA * LIGHTING STORM.

Cześć.

Co przychodzi Wam na myśl, gdy wyobrazicie sobie burzę? Jakie budzi w Was uczucia?
Strach, zachwyt, spokój czy niepokój?
Uwielbiam wszechogarniającą ciszę przed burzą i samą burzę też. Widowiskowy pokaz sił przyrody. Niebezpieczny ale piękny i monumentalny.
Jak Was zainspiruje?

*

What crosses your mind while imagining lightning storm? What feelings does it awake in you?
Fear, enchantment, peace of mind or anxiety?
I love the overwhelming calmness before the storm and the storm itself. A spectacular performance of forces of nature. Dangerous but beautiful and monumental.
How will it inspire you?

 


Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Gibonik

 


Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 listopada 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 października 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th November 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th October 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 


 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

9 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger