ATC - PCHLI TARG * FLEA MARKET.

Witam Was kochani w 2020 roku.
Styczeń to taki czas, w którym wszyscy robią postanowienia i generalnie patrzą w przyszłość. Ja proponuję Wam powrót do przeszłości i zapraszam na pchli targ. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wykorzystajcie w swoich pracach koronki, guziki, metalowe ozdoby i wszelkie skarby przywodzące na myśl czasy naszych dziadków. 

*
Hello.
January is a time when everyone makes decisions and generally looks ahead. I offer you a return to the past and invite you to the flea market. This is a place where everyone will find something for themselves. Use in your works laces, buttons, metal decorations and all treasures that bring to mind the times of our grandparents. 

  


Czekam na Wasze piękne prace - mam nadzieję, że kreatywnie rozpoczniemy nowy rok.
Zapraszam wszystkich spoza ArtGrupa do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*
I look forward to your beautiful works - I hope that we will creatively start the new year.
I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.
 
AgnieszkaSwoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 lutego 2020 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 stycznia 2020. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th February 2020 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th January 2020 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.

You are invited to the Inlinkz link party!
Click here to enter

13 komentarzy:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger