NABÓR DO ARTGRUPY * Hello ATC Fans *

Witajcie miłośnicy ATC.

ArtGrupa ATC ogłasza nabór do grupy na 2019 r. 
W związku z tym osoby chętne do współtworzenia grupy i wymian  kartami ATC prosimy o zapisy w komentarzach pod postem.  
Dla chętnych bycia w grupie udostępniamy żabę, gdzie prosimy linkować swoje blogi lub konta na FB - pochwalcie się swoimi pracami ATC.
  
Współtworzenie grupy, to:
- uczestniczenie w 12 comiesięcznych wyzwaniach wymiany kartami ATC,
- poprowadzenie jednego z dwunastu wyzwań czyli do własnego tematu należy zrobić ATC, które będzie inspiracją w tym wyzwaniu i napisanie kilku zdań nawiązujących do tematu własnego wyzwania.

Zapraszamy - zapisy do 20 grudnia 2018 r. 


Hello ATC Fans, 
Art Group of ATC would like to announce start of recruitment to the group for 2019. Therefore, people willing to co-create a group and exchange ATC cards, please add comments below this post. For those who want to be in the group, we provide a frog, where you can link your blogs or FB accounts – please share your ATC work. Co-creating the group means: participating in 12 monthly challenges of ATC card exchange, running one of twelve challenges. Challenge means preparation your ATC to your own topic, which will be an inspiration in the challenge. You will be required to write a few sentences referring the topic of your own challenge.  

Please subscribe until December 20, 2018.

https://www.facebook.com/groups/artgrupaatc/        2 komentarze:

Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger