POSTACARD JOURNAL 11/2023

POSTACARD JOURNAL 11/2023

Witajcie!

listopadowe wyzwanie przygotowała dla nas Janka.
- temat: samotność,
- technika: mix-media.
 
 
🇬🇧
 
Hello!
 
Janka prepared the November challenge for us. 
- topic: loneliness, 
- technique: mix-media.
 
 

 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 
 
ATC 11/2023.

ATC 11/2023.

Witam,
w listopadowym wyzwaniu tworzymy karty ATC do tematu "cień, półmrok, zmrok".

🇬🇧
 
Hello,  
In the November challenge, we create ATC cards for the theme "shadow, twilight, twilight".
 
 

 
Czekam na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*

I look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.

Iwona create
 
- - - - -

📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 grudnia 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 listopada 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th December 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th November 2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays. 
 
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 10/2023.

POSTCARD JOURNAL 10/2023.

Witajcie w październikowym wyzwaniu!
 

- temat: okruchy życia
- technika: mixmedia

  🇬🇧

Welcome to the October challenge!
 
- topic: crumbs of life
- technique: mixmedia
 
 
 

 

Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.

 

ATC 10/2023.

ATC 10/2023.

 Cześć!

Temat październikowego wyzwania ATC brzmi: „Jesienny las/lis”.
Kocham jesień i kocham lisy, jesień za kolory, a  lisy za ich wyrafinowanie.
 
 
🇬🇧
 
Hi! 
The theme of the October ATC Challenge is "Autumn Forest/Fox".
I love Autumn and I love foxes,  Autumn for its colors and the foxes for their sophistication.

 

- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 listopada 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 października 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th November 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th October  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 09/2023.

POSTCARD JOURNAL 09/2023.

Witajcie!
wrześniowe wyzwanie przygotowała dla nas Janka.
- temat: mapa,
- technika: kolaż.
 
W dzisiejszym wyzwaniu będziemy podróżować. Warunkiem jest mapa (z ulotki, z broszury turystycznej, wydrukowana, narysowana, mapa kraju, geodezyjna, plan do skarbu, plan miasta, itp.). Wykorzystamy technikę kolażu. Zainspirujemy się kształtem granic państwowych, rzek, pasmami gór i pozwolimy działać naszej wyobraźni. Jestem ciekawa, co wy zobaczycie w liniach oraz kształtach map. Oto moja inspiracja.
Życzę Wam dobrej zabawy
Janka 

🇬🇧
 
Hello!
Janka prepared the September challenge for us. 
- topic: map, 
- technique: collage.
 
In today's challenge we will travel. The condition is a map (from a leaflet, a tourist brochure, printed, drawn, country map, geodetic map, treasury plan, city map, etc.). We will use the collage technique. We will be inspired by the shape of state borders, rivers, mountain ranges and let our imagination work. I'm curious what you will see in the lines and shapes of the maps. Here's my inspiration. I wish you lots of fun  
 
 


 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 

 
ATC 09/2023.

ATC 09/2023.

Witajcie!

Temat do wrześniowych kart ATC to "Tkanina". Zapraszamy do wykonania kart z użyciem tkaniny w dowolnej formie. 
 
🇬🇧
 
Hi! 
 
The theme for September ATC cards is "Fabric". We invite You to make cards using fabric in any form.
 
 


 


- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 października 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 września 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th October 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th September  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 08/2023.

POSTCARD JOURNAL 08/2023.

 Witajcie,

sierpniowe wyzwanie dla PCJ przygotowała dla nas VIERAGABOR.
- temat: serce,
- technika: mixmedia + szycie

🇬🇧

 Hello,  

The August challenge for PCJ was prepared for us by VIERAGABOR. 
- theme: heart, 
- technique: mixmedia + sewing
 
 

 

 
 
 

 
Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 
 
ATC 08/2023.

ATC 08/2023.

Witajcie craftowi przyjaciele!  
 
Zapraszam na nasz aktualny temat ATC: ptaki.  
Myślę, że ptaki są jednym z najpiękniejszych naturalnych motywów do tworzenia ATC i otrzymujemy wspaniałe dzieła do swoich kolekcji ATC.  
Projekt i kompozycja jest całkowicie dowolna.
Z niecierpliwością czekamy na Wasze różnorodne dzieła.

🇬🇧

Hello crafty friends!

I would like to invite you to our current ATC theme -  Birds.
I think birds are one of the most beautiful natural motifs for the creation of ATCs and you receive wonderful pieces for your ATCs collections.
The design and composition is completely at your discretion. 
We are looking forward to see your various creations.

 


 


 MakaArt

- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 września 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 sierpnia 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th September 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th August  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.


You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
POSTCARD JOURNAL 07/2023.

POSTCARD JOURNAL 07/2023.

Witajcie,

lipcowe wyzwanie dla PCJ przygotowała dla nas Janka.
- temat: łzy klauna,
- technika: mixmedia
 
🇬🇧
 
Hello,  
 
The July challenge for PCJ was prepared for us by Janka. 
- theme: tears of clown
- technique: mixmedia
 
 
 

 
 
 Karty z Waszego PostCard Journala możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do 22 lutego 2024 r.
 
 
 
ATC 07/2023.

ATC 07/2023.

Witajcie,

lipcowe wyzwanie ATC ma temat : do góry nogami.

🇬🇧

Hello,  

July's ATC Challenge has a theme: upside down.

 


 


 

Agnieszka

- - - - -  

Czekamy na Wasze piękne prace i zapraszam wszystkich spoza ArtGrupy do przyłączenia się do wyzwania i do wymiany kartami ATC.

*We look forward to your beautiful works and I invite everyone from outside ArtGrupa to join the challenge and to exchange ATC cards.


📌
Swoje prace możecie prezentować dodając link do żaby, która jest otwarta do  7 sierpnia 2023 r.  do 23:55. Do wymiany zapisujcie się  w komentarzach do 17 lipca 2023. Następnego dnia ogłosimy pary wymiankowe.  Do wymiany można zapisać się z maksymalnie dwoma osobami. Prace wysyłamy do końca miesiąca, adresami wymieniamy się mailowo. Proszę trzymać się zasad oraz poinformować swoją parę o dotarciu przesyłki lub wyjaśnić, gdy okaże się, że opóźnimy wymianę.

*
 📌
You can send your crafts by using InLinkz, which is open till 7th August 2023 till 11:55pm. You can sign to exchange up to two people in untill 17th July  2023 and we will announce pairs the next day. Please send your craft no latter then end of the month, please share your home address via email. Make sure you follow all rules and please let the other person know when you will post your package or if you expect some delays.
 
 
 

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter
Copyright © 2014 ArtGrupa ATC , Blogger